Porno&Samfunds hovedbudskab lige siden år 2000 har været, at pornografi bør være et frit valg, og ikke noget der påtvinges den enkelte. Foreningen var i den første tid  det første og store talerør i forhold pornoens indtrængen overalt i det offentlige rum og var således primus motor i at få sat fokus på samt opstarte den vigtige debat om problematikkerne ved porno i og pornoficeringen af samfundet. P&S har siden skabt opmærksomhed på særlige områder i samfundet hvor pornoen i mange afskygninger indsniger sig og  har advokeret for handling – f.eks. var foreningen direkte impliceret i ændring af loven mht. placering af porno i kiosker, butikker, tankstationer etc.

Med navneskiftet fra Pornofrit Miljø til Porno&Samfund og en ny og udviklingsparat bestyrelse samt en præcisering og skærpelse af foreningens fokus- og arbejdsområder, er foreningen rustet til at effektuere  visioner og formål.

Nyt navn – Hvorfor?

Udover at få pornoen ud af det offentlige rum, handler det også om bedre at beskytte børn, unge og voksne mod den porno, der ikke er aktivt tilvalgt. I de tilfælde hvor pornoen er et aktivt tilvalg, vil foreningen gerne kunne give brugeren en mulighed for at træffe et oplyst valg i brugen af porno.
Ud over dette ønsker organisationen at udbrede arbejdsområdet til også generelt at omfatte åbenhed om pornoens påvirkning samt at omfatte forebyggelse og bekæmpelse af pornoens negative konsekvenser.
For at imødekomme disse arbejdsområder, skiftede Pornofrit Miljø navn til Porno&Samfund, som dækker bredere og er mere nutidig og fremtidsrettet til at dække flere emner og områder relateret til porno.
Porno&Samfund vil derfor i endnu højere grad tage forskellige problematikker op som mere overordnet omhandler pornoens skadesider og følgevirkninger. Som relevante og aktuelle eksempler kan her nævnes de problematikker, der anskueliggøres i Red Barnets nyligt udgivne rapport om ”Billeder i Gråzonen” eller det hastigt stigende antal af porno afhængige – i øvrigt en diagnose, der ikke er anerkendt endnu.
Porno &Samfund vil således fremadrettet arbejde med en lang række problematikker som f.eks.:

-Påvirkninger og skadevirkninger af porno i det offentlige rum
-Bedre beskyttelse af børn/unge mod porno i det daglige bla. i hjemmet, på sociale medier og i skolen
-Sætte ord på porno og dets skyggesider osv.
Adskillige udenlandske undersøgelser samt flere anerkendte danske psykologer, som fx. John Halse og Ole Kyed, peger på, at pornografi kan skade især børn og unge. Den seksuelle og relationelle udvikling kan påvirkes og dermed kan det få følger for identitetsudvikling, selvopfattelse og følgeligt også den seksuelle identitet og adfærd. Porno&Samfund mener at disse undersøgelser bør underbygges af danske, som både inddrager de undersøgelser og den dokumentation, der findes, og som ser på, hvilke tiltag der kan iværksættes for at begrænse eventuelle uhensigtsmæssige følger af pornografien.
Porno&Samfund vil stille med kræfter, kvalificerede ressourcer, kurser, undervisningsmaterialer og en engageret stab til at bidrage til denne opgave.