Konferencen om “Pornoens Konsekvenser”

Næste invitation er til strategiarbejde om pornoens konsekvenser

Porno&Samfund var den 24. maj 2017 arrangør og vært for den første konference afholdt i København om pornoens konsekvenser. Udover Porno&Samfund gav Red Barnet, Janus Centret og en repræsentant fra Canadas parlament tankevækkende oplæg set bla. fra børnenes, behandlernes og politikernes side.

Dagens tema trak mange engagerede og spørgelystne deltagere fra ind og udland. Alle bidrog blandt andet i en fagopdelt rundbordsdebat om en dansk dagsorden for en vision og målsætning til brug inden for forskellige faggrene og en politisk agenda. Det skal bruges til fremtidige tiltag vedr. pornoens konsekvenser i samfundet, blandt børn og unge, hos ofre og afhængige, i menneskelige relationer, for ældre, videnskabeligt set, mm.

Konferencen afsluttede med Europa-premieren på dokumentarfilmen ”Addicted to Porn”, som blev præsenteret af filmens amerikanske instruktør og hollandske co-producer.  En film, der gjorde stort indtryk.

Det er muligt at få et tilbageblik/indblik i konferencens præsentationer via programmet og tilmelde dig som deltager i strategiarbejdet “Pornoens Konsekvenser” neden for.

Konferencens program

Kl. 8.30 – Registrering og kaffe/te/croissant

Kl. 9.00 – Velkomst og oplæg til dagens tema om ”Pornoens Konsekvenser”
Formand for Porno&Samfund, Heidi Als Ringheim

Kl. 9.20 – Hvordan kan pornografi påvirke en ung hjerne i udvikling? (se præsentationen)
Psykolog & Senior Rådgiver for Red Barnet, Kuno Sørensen

Kl. 9.40 – Børn, sexuelt bekymrende adfærd og exponering for pornografi i tidlig barnealder. (se præsentationen)
Direktør for Januscentret, klinisk børnepsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.

Kl. 10.00 – Keynote speaker: The Canadian background for the resolution M-47 and future expectations (se præsentationen)
Member of the Canadian Parliament, Arnold Viersen

Kl. 10.45 – Debat/spørgsmål til MP Arnold Viersen

Kl. 11.00 – Hvad kan dagsordenen ift. en dansk model være, og hvordan skal den iværksættes?

Fagopdelt rundbordsdebat om en dansk dagsorden mhp. en vision og nye målsætninger til brug inden for forskellige faggrene og til politisk agenda.

Kl. 11.30 – Afrunding på dagen
Afrunding og opsummering af de enkelte gruppers drøftelser og statements, samt oplæg til groft skitseret idéudkast til en dansk model.

Kl. 12.00 – Sandwich og pause

Kl. 12.30 – Screening af dokumentarfilmen “Addicted to PORN – the Cardboard Butterfly” (80 min) kun for konferencens deltagere og pressen – se mere om filmen (den offentlige visning).


Konferencen henvendte sig til en bred målgruppe

Konferencens deltagere favnede meget bredt og strakte sig lige fra ledere/ undervisere, der formidler retningslinjer for trivsel og ansvarlige for børn og unges færden på nettet til behandlere og sundhedspersonale, der støtter og hjælper, når det er gået galt, politikere, foreninger og organisationer med fokus på forskellige målgrupper i samfundet såvel som frivillige og andre private med interesse i pornoens konsekvenser m.fl.

Et klart vidnesbyrd om, at pornoens konsekvenser rækker langt ind i alle dele af vort samfund.

Porno&Samfund indbyder dig derfor til at deltage i strategiarbejdet ”Pornoens Konsekvenser”.

Fordi konsekvenserne er så vidtrækkende og findes i så mange sfærer, er der enighed om, at det er et fælles samfundsanliggende med behov for at tage et fælles ansvar.

Porno&Samfund er som landsdækkende forening stolte over tilslutning og udbytte af konferencen, og ser frem til at sætte yderligere fokus på de konsekvenser, som porno har i samfundet og initiere videre tiltag til forebyggelse og forskning.

TILMELDING til strategiarbejde

Er du også interesseret i at hjælpe det danske samfund med information, beskyttelse, støtte og andet, så pornoen ikke gør unødig skade? Så tilmeld dig og afvent initiativer fra Porno&Samfund. Der er ingen krav til hvad og hvor meget, du skal hjælpe med! I første omgang kan vi finde ud af, hvor der er sammenfald af interesser, ressourcer og arbejdets elementer.  Så hold dig ikke tilbage!

Fornavn (skal udfyldes)

Efternavn (skal udfyldes)

Tilhørsforhold

Organisation (evt.)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon (skal udfyldes)

Besked om ønsker til opgaver eller andet (evt.)