Konsekvenser ved porno 

Effekten af, at porno er tilgængelig online uden begrænsninger, har konsekvenser for såvel børn som voksne.  I Canada har 40+ organisationer arbejdet sammen om at formulere og klargøre et beslutningsforslag til politisk afstemning i  december 2016 via Member of Parliament Arnold Viersen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af  parlamentets medlemmer og støttet af alle fem politiske partier. Se mere om offentliggørelsen og Briefing Kit

Vi er så heldige, at MP A. Viersen vil komme til Danmark og fortælle om deres baggrund for forslaget M-47 og forventningerne til fremtiden – en arbejdsproces, som helt sikkert kan inspirere.

Se konsekvenserne i øjnene!

Porno udgør en integreret del af problemområder inden for seksuelle overgreb, vold, krænkelser og misbrug. Selv helt små børn har adgang til det via smartphones og tablets, og de alvorlige konsekvenser er steget.

Hvad kan og skal vi gøre i Danmark?  Skal der lovgives, og hvem har ansvar for hvad? Hvor går grænserne i et samfund med liberale holdninger og menneskelige hensyn?

Se dokumentarfilm og bliv klog på konsekvenserne – enten som en del af konferencen eller kl. 19.00 samme sted: “Addicted To PORN” af Justin Hunt

Tid & sted

Konferencen afholdes

Det er gratis at deltage.

 

Agenda

Kl. 8.30 – Registrering og kaffe/te/croissant

Kl. 9.00 – Velkomst og oplæg til dagens tema om ”Konsekvenser ved porno”
Formand for Porno&Samfund, Heidi Als Ringheim

Kl. 9.20 – Hvordan kan pornografi påvirke en ung hjerne i udvikling?
Psykolog & Senior Rådgiver for Red Barnet, Kuno Sørensen

Kl. 9.40 – Børn, sexuelt bekymrende adfærd og exponering for pornografi i tidlig barnealder.
Direktør for Januscentret, klinisk børnepsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.

Kl. 10.00 – Keynote speaker: The Canadian background for the resolution M-47 and future expectations
Member of the Canadian Parliament, Arnold Viersen

Kl. 10.45 – Debat/spørgsmål til MP Arnold Viersen

Kl. 11.00 – Hvad kan dagsordenen ift. en dansk model være, og hvordan skal den iværksættes?

Fagopdelt debat om en dansk dagsorden mhp. en vision og nye målsætninger til brug inden for forskellige faggrene og til politisk agenda.

Alle deltager i en organiseret dialog i mindre grupper om konkrete områder, der faciliteres af fagkyndige. 

Kl. 11.30 – Afrunding på dagen
Afrunding og opsummering af de enkelte gruppers drøftelser og statements, samt oplæg til groft skitseret idéudkast til en dansk model.

Kl. 12.00 – Sandwich og pause

Kl. 12.30 – Screening af dokumentarfilmen “Addicted to PORN – the Cardboard Butterfly” (80 min) kun for konferencens deltagere og pressen – se mere om filmen (den offentlige visning).

Om eftermiddagen arbejdes der videre med idéudkastet i samarbejde med repræsentanter fra interesseorganisationer.


Konferencen henvender sig til en bred målgruppe

Fordi konsekvenserne er så vidtrækkende og findes i så mange sfærer, er der er også enighed, om at det er et fælles samfundsanliggende med behov for at tage et fælles ansvar.

Har du/I ansvar for børn og unge og deres færden på nettet? Er du leder eller underviser, der skal formidle retningslinjer for trivsel? Eller er du den, der skal støtte og hjælpe, når det er gået galt?  Hvis ja, så er det relevant for dig at deltage.

Vi er glade for, at vi med denne konference, som er den første af sin slags i Danmark, kan sætte fokus på de konsekvenser, som pornoen har bredt i samfundet og initiere tiltag til forebyggelse og forskning.

TILMELDING

Antallet af pladser er begrænset, så tilmeld dig hellere nu. Afvent en bekræftelse via email, før din plads er sikret. Tilmeldingsfrist: 20. maj

Fornavn (skal udfyldes)

Efternavn (skal udfyldes)

Tilhørsforhold

Organisation (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon


Konferencen støttes af:

 

Every Day Sexisme Project

 

Kort om nogle af pornografiens skadelige påvirkninger

Videnskab og forskning viser efterhånden en bred vifte af skadelige tendenser forårsaget af mainstream pornografi, som direkte kan kædes sammen med et voksende marked for sextrafficking, seksuel udnyttelse af børn og unge samt vold mod kvinder.

Pornografi kan kraftigt påvirke unge hjerner under udvikling samt være med til at forme uhensigtsmæssige seksuelle mønstre hos børn og unge. Undersøgelser og forskning viser, at børn, der er udsat for pornografi, kan udvikle skævvredet idéer om køn og seksualitet, som fx fører til negative stereotyper af kvinder, forvansket opfattelse af sex, forårsage seksuel aktivitet i meget ung alder og øget aggression hos drenge.

Pornografien kan ligeledes skabe unødig pres på unge piger og drenge, der kan føre til utilfredshed med egen krop, lavt selvværd, præstationsangst, depression og andre virkninger. Pornografien bidrager også i stigende grad til seksuelle dysfunktioner, der opleves af flere og flere unge mænd og kvinder, og den kan ligeledes forbindes til en normalisering af kriminel seksuel og social adfærd, som fx hævnporno.

Mænd, der ser pornografi ofte og regelmæssigt, har en højere tolerance for afvigende og farlig seksuel adfærd, herunder voldtægt, seksuel aggression og grænseoverskridende seksuelle forhold. Én metaanalyse fandt en signifikant positiv sammenhæng mellem pornografisk brug og holdninger, der forårsager vold mod kvinder.

Forskning viser endvidere, at brug af pornografi kan være meget vanedannende og betegnes hos flere behandlere verden over som ‘the new drug’.

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem