Konference: Pornoens Konsekvenser i samfundet – kan og skal vi gøre noget?

Den 24. maj 2017 var Porno&Samfund vært for konferencen “Pornoens konsekvenser”.

Flere undersøgelser viser, at porno har en negativ indvirkning på mange borgers sundhed og trivsel, og videnskab og forskning verden over peger på, at en lang række risici og skadevirkninger kan skyldes pornografi.

Bl.a. er der fundet direkte sammenhæng med brug af porno og øget efterspørgsel efter sexhandel/trafficking, seksuel udnyttelse af børn og unge og vold mod kvinder. Pornografi påvirker også unge hjerner under udvikling og kan være med til at forme børns seksuelle skabeloner. Pornobrug bidrager desuden til, at der ses en stigning i seksuel dysfunktion, som nu opleves af mange unge mænd, og brugen kan også være forbundet med en normalisering af farlig seksuel og social adfærd. Og endelig er der de seneste år sket en voldsom stigning i misbrug af pornografi, som for mange eskalerer ud i en decideret afhængighed på lige fod med andre afhængighedstyper.

Konferencen havde to formål:

  • at sætte nødvendig fokus på, at pornografi har en negativ indvirkning på den almene offentlige sundhed
  • at indlede debat og dialoger ift., hvordan vi vil håndtere udfordringerne

Konferencens mål var at give stof til at initiere og iværksætte tiltag til mere forskning på området men også allerede nu, på grund af det vi allerede ved, at iværksætte oplysning og forebyggelse og desuden på sigt en national handlingsplan.

Der er brug for en bred vifte af aktører til at løfte opgaven, for at pornografi ikke skal underminere vores nuværende offentlige sundhed. Vigtige faggrupper, som deltog i konferencen, var sundhedsfaglige personer af mange slags, personer i undervisningssektoren og især de, som arbejder med børn og unge. Vi savnede dog at se skoleledere, forskere, politikere og flere medier.

I forbindelse med en dansk sag i 2016, hvor flere drenge seksuelt krænkede og var voldelige overfor en teenagepige, udtalte Kuno Sørensen fra Red Barnet følgende:

”Hæn­del­ses­for­lø­bet er stærkt inspi­re­ret af den grove por­no­grafi, der har en uhel­dig ind­fly­delse på de unge. De har en fore­stil­ling om, at de skal kunne leve op til noget af det, de ser i den grove por­no­grafi, som jo er dybt ydmy­gende og ned­vær­di­gende – især for de kvin­der, der med­vir­ker i det.”

Og Heidi Als Ringheim, formand i Porno og Samfund, kommenterede sagen:

”Vores samfundsnormer for anstændig og respektfuld adfærd er i skred. Børn og unges tiltagende seksualiserede adfærd bør bekymre politikere, relevante personer i uddannelsessystemet, forældre og andre voksne.”

Konferencen  kan derfor også ses som en værktøj til at råbe politikere, lærere, forældre og andre samfundsgrupper op, for at få lavet nogle retningslinjer for håndtering af de konsekvenser, som vi ser, pornoen skaber i vores samfund.

Vil du se mere om dagens program og oplægsholdere – se HER