Om Porno&Samfund

Porno&Samfund, en landsdækkende forening stiftet 2. december 2000, agter at stræbe efter retten til at leve i et pornofrit miljø. Vi mener, at ufrivillig konfrontation med porno er udtryk for krænkelse af vores frihed. Det er med andre ord en slags overgreb, hvis børn og voksne ufrivilligt bliver udsat for pornografi, når de tænder for Tv’et, kommer ind på en ukodet kanal, møder det i kiosk, benzintank, supermarked eller i medier og reklamer af alle slags. Af kærlighed til sex og seksualiteten, kritiserer vi derfor og stiller skarpt på den stereotype, profitorienterede og skadelige porno som findes overalt. P&S’s arbejde er dybest set en hyldest til sexualitet, sanselighed og kærlighed.

Porno&Samfund arbejder for at tilvalg af porno sker på et oplyst grundlag, og ikke pga. ufrivillig eksponering eller et uoplyst grundlag. Visionen er et samfund uden negative påvirkninger af pornografi, hvor udsatte beskyttes mod porno og borgere kan træffe et oplyst valg. Porno&Samfund hed tidligere Pornofrit
Miljø, men har for skiftet navn for bedre at kunne favne alle aspekter af porno samt oplyse om dens påvirkning af og indvirkning på samfundet og dens borgere.

Porno&Samfund er en meget bred forening, der arbejder på tværs af alder, køn, politik og religion. Medlemmerne er meget forskellige men har dog én ting til fælles, nemlig kærligheden til erotik og aversion mod den omsiggribende pornoficering. Vi er en broget flok der består af ældre som unge, kvinder og mænd, folk fra forskellige trosretninger  og folk som er ateister og folk fra mange samfundslag, politiske retninger og erhverv. Kort sagt repræsenterer foreningen et bredt udsnit af den danske befolkning.

Vi arbejder for, at porno ikke eksponeres frit men reguleres, så porno bliver noget, man aktivt må vælge til. Derudover ønsker vi en regulering af børn og unges adgang til porno. Dette gælder især på de steder hvor børn og unge offentligt færdes dvs.  i SFO, på skoler, fritidsklubber, biblioteker, væresteder, sportsfaciliteter, storcentre, biografer o.l. og hvorsomhelst udendørs. Der bør alle sådanne steder udarbejdes tydelige samt funktionsdygtige forholdsregler.

Selvom informationsstrømmen flyder sammen og gør det besværligt at regulere porno i medierne, bør der tages hensyn til borgerne, og ikke mindst børnene bør beskyttes bedre og i meget større udstrækning end det sker i dag. Som en højtstående politiker engang har udtalt – “Hvis vi kan sætte mennesker på månen, så kan der også findes løsninger til at internettet kan reguleres.” Vi vil have en åben debat om pornoen og dens skadelige følgevirkninger , og lovgivningen skal strammes på området, da den er ude af trit med den massive pornoficering af samfundet, som er sket inden for de sidste 15 år.

Ud over konkrete politiske tiltag ønsker vi også en løbende værdidebat. Pornoficeringen af vores liv må ikke længere være et tabuemne. Og som forening vil Porno og Samfund desuden gerne hjælpe alle, og især unge med at få et nuanceret, realistisk og selvkritisk forhold til porno.

Vedtægter