HVOR MANGE BØRN SKAL BETALE FOR GENERATIONERS UANSVARLIGHED?

Mere end 1000 unge bliver i disse dage sigtet for at dele “børneporno”. Danske politikere har stort set ikke forholdt sig til frigivelsen af pornografien siden 1969.

”PORNO&SAMFUND” ØNSKER POLITISK ANSVAR FOR PORNO.

Det er hverken danskere, danske politikere eller dansk politi, der har startet den verserende sag om distribution af en sexvideo med to 15-årige. Det er derimod igen* de amerikanske myndigheder, der må banke på vores danske politi- og politiker-døre for at skubbe os til handling i forbindelse med produktion og distribution af ”børneporno”.

*I forbindelse med at pornoen blev frigivet i 1969 blev det lovligt i Danmark at distribuere børneporno. Der blev også produceret børneporno i Danmark. Hullet i lovgivningen blev først lukket i 1980, og der blev indført bødestraf. Børnepornoen blev dog ved med at strømme ud af Danmark, og først i 1984, da amerikanske toldmyndigheder og FBI slog alarm, blev børneporno et fokusområde for de danske myndigheder.

Mediedækningen og kommentarerne om de 1004 sigtede unge har beskrevet selve forløbet, lovgivning, kriminalret og straffe samt de mulige langsigtede konsekvenser for de involverede.  At de tragiske omstændigheder kan bruges som løftestang til præventive kampagner, og at vi ikke må glemme de to unge, som for evigt blev udstillet på de sociale medier, er naturligvis også vigtig.  

I Porno&Samfund anerkender vi relevansen af at diskutere alt ovennævnte, men mener samtidig, at vi endnu engang misser pointen!

For hvad gør vi, når vi kan konstatere, at den frie adgang til porno ikke har nogen reel aldersbegrænsning, og ”fornuftig opdragelse” ikke er nok til at sikre vore unge?

Manglende fokus på den i dag normaliserede pornokultur blandt vores unge kan med stor sandsynlighed have andel i den sexual-krænkende adfærd og manglende moral og etik, vi ser hos visse børn og unge. Pornokulturen kan derfor tænkes at være medårsag til det, der nu har ført til over tusind sigtelser mod unge over hele landet for besiddelse af og videredeling af en sexvideo.

Set i lyset af denne ulykkelige sag opfordrer Porno&Samfund alle – inkl. politikere – til at blive mere opmærksomme på nedenstående fokuspunkter ift. porno:

  • Pornografi i dag er mere invasiv, aggressiv, voldelig og krænkende end nogensinde før.
  • En stor procentdel af danske børn og unge ser jævnligt porno.
  • Der mangler dansk empiri omkring pornoens skadelige virkninger på især børn og unge. (I udlandet – fx Australien, UK, Sverige og Canada, er der igangsat konkrete politiske initiativer til indsamling af data omkring, hvordan porno påvirker børn)
  • Tidligere og nuværende regerings strategier og anbefalinger er ikke tilstrækkelige omfattende eller vidtrækkende nok til at adressere skader eller til at foreslå tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af børn.
  • Der mangler en dansk handlingsplan til at imødegå pornoens skadelige virkninger hos børn og unge. (Især i Canada, Sverige, UK og Australien arbejdes der målrettet på politiske handlingsplaner for at imødegå pornoens skadelige virkninger)
  • Det er Porno&Samfunds vurdering, at kommercialiseret porno som den ser ud idag, som den bruges og misbruges, som den produceres og distribueres gratis via internettet, og hvor børn og unge har uhindret adgang til grov og krænkende porno udgør en reel fare for vores unges mentale sundhed, sexuelle udvikling og evne til at handle i respekt for andre.”
  • Den kommercialiserede pornografi udgør en integreret men ofte usynlig del af problemområder inden for seksuelle overgreb, vold, krænkelser og misbrug i Danmark, men – det er et meget underbelyst område præget af manglende forståelse, tabu og berøringsangst.
  • I flere lande rundt om i verden er man begyndt at kigge på om pornografi udgør en trussel for den almene sundhed i befolkningen.  Flere tendenser og undersøgelser tyder på det. Læs evt mere her

På baggrund af ovenstående fokusområder i Porno&Samfund’s arbejde, og set i lyset af de seneste dages dækning af den verserende sag, opfordrer Porno & Samfund til, at der udarbejdes en dansk national handlingsplan ift. håndtering og  regulering af pornografi for at minimere pornoens skadelige konsekvenser for vores børn og unge. Vel at mærke en handlingsplan der IKKE bare bliver symptombehandling, men en handlingsplan, der vil afspejle at vi har turdet se pornoen i øjnene, vi har turdet gå et spadestik dybere og vi har turdet iværksætte virkningsfulde og langstidsholdbare løsningsmodeller.

Sammen med andre interessenter og eksperter har Porno&Samfund i efteråret 2017 nedsat en arbejdsgruppe. Opgaven for gruppen er at udtænke og udforme skitserne til en ”Danmarks Model”, hvis sigte er at mindske den negative og skadelige effekt af kommerciel og mainstream porno overfor udsatte borgere, herunder først og fremmest børn og unge.