GRUNDSKOLEN & PORNOGRAFI

En undersøgelse af stillingtagen til pornoens tilstedeværelse på danske folkeskoler

I en tid hvor fænomener som hævnporno, sexmobning og seksuelle krænkelser fylder så meget i unge og børns hverdagsliv, at det nu endelig er kommet på den politiske dagsorden, er det bekymrende, at vi med omkring 700.000 i den skolepligtige alder ikke har haft opmærksomhed og fokus på konsekvenserne af pornografiens tilstedeværelse på de fleste skoler i Danmark.

Undersøgelsen iværksat af Porno & Samfund, blev sendt til landets skoleledere og viser bl.a., at 3 ud af 4 skoler ikke har nogen form for organiseret registrering af situationer eller oplevelser med porno, og 6 ud af 10 skoler har ikke regulering eller filter på skolens netværk.

Lovlig porno
I 1969 blev Danmark det første land i verden, der lovliggjorde pornoen. Frisindet er stadig grundlaget for den udbredte accept af porno, vi finder i dag. Men når mindre skolebørn i dag er aktive på tablets og pc’er, så har en utilsigtet målgruppe nu fået adgang til porno.

Dengang kunne den elektroniske udvikling ikke forudses, og ingen kunne have spået om en fremtid, hvor alt tænkeligt og utænkeligt materiale indenfor det seksuelle eller pornografiske område, kunne finde vej til vores børn, blot ved et tryk på en knap.

Trods manglende forskning og undersøgelse på området er det i dag åbenlyst, at problemet vokser i omfang.

Vi ved for lidt
Vi ved i Danmark ganske enkelt for lidt om, hvad pornografiens reelle konsekvenser er, hvilket gør det besværligt og i værste fald umuligt at sætte passende handling ind på området. Hvad kan og skal vi som skoleledere, forældre, institutioner, politikere m.fl. gøre ved det?

Vi mener, det er altafgørende for problemstillingen, at vi får indsamlet tilstrækkeligt data på området til at kunne træffe velinformede beslutninger.

Porno & Samfund har sammen med andre relevante organisationer bidraget med oplysning og information i forbindelse med høringer, udvalgsmøder mv., og tre ministerier har indtil videre iværksat forskellige tiltag, men kun indenfor et begrænset område – hævnporno.

De fleste skoler har indført klare ryge- eller alkoholpolitikker, men forholder sig ikke til konsekvenserne og problematikkerne ved den ubegrænsede adgang til porno.

Med denne rapport og en række skelsættende aktiviteter, arbejder Porno&Samfund på at få flere ministerier, skoler og andre interessenter til at tage problemstillingen om pornoens tilstedeværelse i skolerne alvorligt.

Undersøgelsen, som ligger til grund for rapporten, var landsdækkende og med høj svar procent. Stor cadeau til travle skoleledere – men måske også en indikation af, at der er brug for mere viden og indsigt.

– læs hele rapporten: Skolerapporten 2017

En opgave for flere
Opgaven for Porno & Samfund er at rette opmærksomhed på pornoens konsekvenser generelt. Det er dog et fælles samfundsanliggende at sørge for, at vores vigtigste råstof, vore børn, får de bedste betingelser i deres hverdags- og skoleliv. Der er derfor brug for mere viden om pornoens konsekvenser og virkninger, og den viden må deles.

Behov for mere opmærksomhed på pornoens konsekvenser i et bredt perspektiv
Rapporten viser, at der er et behov for fokus på pornografiens indvirkning på vores børn, og indikerer mangel på redskaber i skolesystemet til, hvordan allerede eksisterende problematikker kan håndteres.

Undersøgelsen var således en passende optakt til andre større begivenheder i maj 2017 med Porno&Samfund som hoved arrangør:

  • Rapport over undersøgelsen blandt landets skoleledere offentliggjort d. 15. maj.
  • Onsdag d. 24. maj – en konference med keynote fra en MP fra Canadas Parlament og indlæg af bl.a. Kuno Sørensen, Red Barnet – læs mere.
  • Onsdag d. 24. maj – Europa og Danmarks premiere på filmen “Addicted To PORN- the Cardboard Butterfly” med personlig præsentation af instruktør Justin Hunt – læs mere.
  • To oplæg på Talk Town 2017 d. 18. maj. – et foredrag og en paneldebat.

Handling fra Porno&Samfund vil være:

  1.  På baggrund af rapporten vil Porno&Samfund arbejde for, at den viden, forskning og erfaring, der allerede findes i andre lande, bliver formidlet til relevante interessenter og berørte parter på grundskole området. Vi vil også arbejde for, at der sker mere forskning på området i Danmark (seneste undersøgelse ift. unge og pornografi er en fælles nordisk fra 2006).
  2. Med det øgede fokus på digital dannelse af børn og unge, arbejder vi for at opnå en øget bevidsthed og opmærksomhed omkring de skadelige virkninger, som opstår af online porno. F.eks. negativ og forvrænget opfattelse af krop, køn og relationer, deling af pornografiske billeder og film, seksuelle dysfunktioner, forrået syn på kvinder, afhængighed etc.
  3. Porno & Samfund vil arbejde for at øge bevidstheden i samfundet generelt, men især blandt børn og unge omkring pornoens uhensigtsmæssige og skadelige virkninger og vil opfordre og indbyde relevante aktører til at samarbejde om at udarbejde og iværksætte oplysnings- og forebyggelseskampagner.

For yderligere uddybning eller mere information kontakt venligst:

Heidi Als Ringheim – mobil: +45 3113 9778

CEST, CEPT, PCSA – Professional Certificate in Sex Addiction

Formand for Porno&Samfund