Skoler

Porno på skoler

Porno&Samfund er en vidensbank for skoleområdet samt tilbyder supportfunktioner til alle involverede parter.

Vi sidder inde med megen erfaring akkumuleret over 15 års aktivt arbejde og fokus på porno – dette både på et samfundsplan og på et individuelt menneskeligt plan. Vi kan tilbyde såvel skoleledere, som lærere og elever sparring, data og assistance. Dette kan fx. være i form af konsulent arbejde, foredrag eller rådgivning.

Folder om Porno&Samfund

Til elever

Porno & Samfund yder hjælp og assistance til dig/jer, der har brug for viden om porno og dens følge- og skadevirkninger. Vi har megen viden på området og har også en finger på pulsen ift., hvad der sker rundt omkring både i Danmark og andre lande, og vi kan oplyse dig om, hvordan og hvorfor porno kan være skadeligt, og hvorfor det især er skadeligt for børn og unge. Vi kan give dig forslag til, hvor du kan hente nyttig information samt tilbyde jer at interviewe nogle af os, der arbejder med eller har erfaring indenfor porno og pornoens skyggesider. Skriv dit spørgsmål eller problem til os!

Til lærere

Vi bistår gerne i forbindelse med seksualundervisningen, hvor der skal fokuseres på porno i en eller anden sammenhæng. Det kan være med foredrag, hvor der på sjov, lærerig og kompetent vis fortælles og undervises i, hvad porno er, og hvad det gør ved mennesker. Det kunne også være en undervisning til dig/jer som lærere ift., hvordan man opdager og håndterer situationer eller episoder, hvor porno er involveret, som fx seksuelt krænkende adfærd elever i mellem. Fra undersøgelser, undervisere og terapeuter tyder det på, at meget af brugen af porno på skolerne samt en del ikke acceptabelt men IKKE opdaget grænseoverskridende adfærd foregår i stort omfang på de fleste skoler – og dette lige fra folkeskoler til universiteter.

Til skoleledere

I disse tider, hvor internettet benyttes i meget af undervisningen, og hvor alle på skolens matrikel kan logge sig ind på skolens WiFi, er det en krævende opgave for skoleledelser at kunne følge med i samt forstå, hvilke indvirkninger og effekter internettet og dets tilgængelighed kan have på såvel skolens daglige liv som på det enkelte barn, unge el. voksen.

I forhold til at internettet er blevet en del af vores hverdag, så befinder vi os dog stadig i “de små årgange” i forhold til at forstå og ligeså vigtig til at vide, hvordan man bedst håndterer den enorme mængde materiale, internettet giver, og især hvad det gør ved os mennesker. Vi har formodentligt kun set den spæde begyndelse til, hvad internettet kan give os, og gøre ved os, men allerede nu er der meget evidens, der taler for, at det vil være klogt for skolerne at udarbejde og håndhæve nøje afstemte forholdsregler for tilgængelighed samt brug af internet.

Elever ser porno i skoletiden

En nylig dansk undersøgelse (2015- WebFilter) viser fx, at en meget stor procentdel elever logger sig på skolens WiFi i timerne og ser på porno. Dette set i sammenhæng med, at visse udenlandske undersøgelser peger på, at porno brug kan resultere i: problemer med at være fokuseret og koncentreret, nedsat evne til hensigtsmæssig følelses håndtering og udmøntning i voldsom adfærd, må give stof til eftertanke samt en forhåbentlig større forståelse for, at der bør gøres en ekstraordinær indsats til bedre at værne om vores børn og unge, mens de er i skole.

Vi kan hjælpe

Porno&Samfund kan stille op med kompetente fagpersoner, der med deres viden, erfaringer og forslag kan rådgive skoleledelser og skolebestyrelser i, hvordan man bedst muligt varetager tilgængeligheden og bedst muligt håndterer og regulerer brug af internettet på skolen. Vi er også altid interesseret i at høre, hvad du evt. har oplevet, som kan hænge sammen med påvirkningen af porno via dig selv eller andre – skriv HER.

For mere information eller booking af foredrag, oplæg, undervisning eller andet – kontakt vores formand:

Heidi Als Ringheim
heidi@pornoogsamfund.dk
mobil: 3113 9778