Børn skal lære at forholde sig til porno – det skal du også…

Pornografi er i dag blevet en hel almindelig hverdagsforeteelse og aktivitet for mange danskere, men hvad mange ikke ved er, at eksponering til og brug af pornografi kan skabe mangeartede problematikker og uønskede tilstande og adfærd fx afhængighed.

Især børn er sårbare overfor porno og de har brug for voksne til at hjælpe med at forstå hvad porno er, og hvordan de kan undgå det.

Hvorfor støtte børn til at undgå porno

  • Porno er et voksenprodukt, der skader børns hjerner og naturlige seksuelle udvikling.
  • Porno er tilgængelig og popper op i uskyldige sammenhænge på nettet.
  • Børn og unge er meget modtagelige over for mediernes påvirkning, så der kommer unaturlige forventninger og forestillinger til sex og kærlighed.
  • Pornoens voldsomme og kønsdiskriminerende fremstilling af sex kan opfattes som normen, så børn og unge ikke kan forstå sig på grænser og dermed overskride andres.
  • Børn og unge skal have mulighed for at leve og vokse op i et samfund fri for pornografi med de negative og skadelige virkninger.

Hvordan støtter du børn til at undgå porno

  • Ved at kende til, hvordan porno skader børn.
  • Ved at vide hvordan, du bedst underviser og udruster børn til mødet med porno.
  • Ved at stille krav til institutioner, politikere og it, som overordnet skal skabe rammer og sikre børn i at blive udsat for porno.

Hvem hjælper dig til at støtte børn

Foreningen Porno&Samfund har viden og kompetencer til at yde den nødvendige hjælp til, at hverken børn eller unge, familier eller par skal lide unødigt under pornografiens skadelige virkninger. Vi arbejder for, at børn skal have lov til at vokse op, lære, opdage og opleve seksuel og relationel udvikling på sund og naturlig vis.

Porno&Samfund har som overordnet formål at informere, uddanne og støtte relevante fag- og andre grupper til at håndtere den seksualiserede popkultur og megen udbredte onlinepornografi, som specielt skader børn og unge.

Vores vision er et samfund, der favner og indbefatter en sund tilgang til seksualitet og intimitet, der er fri for risici og skader forårsaget af pornografi og pornokulturen.

Vidste du at…

Hard core porno
-er det porno der ses mest af – også blandt unge

10-11 år
-er gennemsnitsalderen for ”første gang” oplevelsen af porno

88%
-af scenerne i de mest udlejede og downloadede pornovideoer indeholder vold og aggression mod kvinder.

35%
-af alle internet ”down loads” fra nettet er porno.

10-11år
-er gennemsnitsalderen for drenges førstegangseksponering til porno

88%
-af scenerne i de mest udlejede og downloadede pornovideoer indeholder vold og aggression mod kvinder.

35%
-af alle internet ”downloads” fra nettet er porno.

Organisationen
Klik videre og se, hvem Porno&Samfund er HER