Vi mener

Porno med “Det frie valg”

I over 40 år er pornoens eksponering af menneskekroppen, især kvindekroppen, blevet betragtet som udtryk for frisind. Al kritik er blevet afvist som udtryk for snerpethed, utidssvarende bonerthed eller sex-forskrækket hysteri.

Porno&Samfund betragter den frie adgang til porno i det offentlige rum som et overgreb på dem, der ikke ønsker at blive eksponeret hertil og i lighed med xxx mener vi at det krænker børn at blive eksponeret for porno.

I det offentlige rum bliver vi dagligt bombarderet med pornoen, som del af reklamer og underholdning, og pornoen bliver stadig mere synlig og aggressiv.

Det, vi oplever i disse år, er måske den alvorligste udvikling i pornoens historie. Nemlig det faktum, at pornoen lige nu – og i voldsom grad – flyder over i den almindelige hverdagskultur via bl.a. reklamer, TV pogrammer, film, musikvideoer og overalt på internettet. Alt indenfor rækkevidde med et enkelt tryk på din device.

Problematisk menneskesyn udtrykt gennem pornoen

Vi er kritiske overfor det menneskesyn, som præsenteres i pornoen. Sex reduceres til en fysisk handling uden intimitet og følelser. Det er en forenkling og tingsliggørelse af sexualiteten med et undertrykkende og begrænsende menneskesyn.

Børn og unge er meget modtagelige over for mediernes påvirkning. Børn skal ikke tvangskonfronteres med porno, men i stedet have mulighed for at udforske deres seksualitet i deres eget tempo. Pornoens ensidige og kønsdiskriminerende fremstilling af sex risikerer at blive opfattet som normen. Fagfolk har udtrykt bekymring for den massive udbredelse af porno i børnehøjde, på nettet, i TV mv. Også vi er bekymrede.

Den let tilgængelige porno er også et problem i forhold til voksne. Stadigt flere kvinder klager til Porno&Samfund over, at de bliver presset til at overskride deres egne seksuelle grænser, fordi deres partner ønsker at leve pornoscenerne ud i virkeligheden. Ligeledes vokser antallet af mænd – og kvinder – der er blevet så afhængige af porno, at det skaber problemer i parforholdet bl.a. i form af manglende nærhed og udeblivende sexlyst til partneren.

Vores arbejde for et offentligt  miljø fri for porno er også et engagement for frihed. Seksualiteten skal ikke dikteres eller domineres af pornobranchen og dens nedværdigende menneskesyn.

Resultatet ser vi i en lang række forskellige uhensigtsmæssige sammenhænge f.eks. i børns og unges sprog og i øget seksualisering af kvinder.

Vi ser en stigende kommercialisering af seksualiteten, så derfor vil Porno&Samfund deltage i en værdidebat og arbejde for, at det offentlige rum bliver en pornofri zone ligesom vi også har røgfri zoner – på den måde kan porno blive et aktivt tilvalg for voksne.

Pornoens indvirkning på såvel børn som voksne skal undersøges, og vi ønsker at deltage i og opfordre til en løbende debat om pornoficeringen og dens konsekvenser i vores samfund.

Vi ønsker et stop for:
1) porno i magasiner og TV  for børn/unge teenagere.
2) porno på ukodede kanaler.
3) sexistiske og pornografiske reklamer.

Vi ønsker en skarp afstandtagen fra alle statslige og kommunale institutioner mod offentlig porno – ingen skattekroner bør støtte kommercialiseret pornografi.

Lovgivningen skal tilpasses den virkelighed, vi lever i nu og dæmme op for den pornoficering, der præger det offentlige rum og hverdagen for både børn og voksne.

Lovgivningsmæssigt er der allerede på flere områder udstukket retningslinjer, men desværre har disse den ene gang efter den anden vist sig at være for vage – især i forhold til Markedsføringsloven har Porno&Samfund siden 2000 ihærdigt arbejdet for en præcisering og opstramning. Arbejdet bar frugt efter 2 års indsats i en arbejdsgruppe under Forbrugerombudsmanden, der resulterede i nye retningslinjer. Forhåbentlig giver disse nye retningslinjer mere klarhed overfor både forbruger og erhvervsdrivende.

Du kan læse mere: Anmeld synlig porno – hvad siger loven.