Vort arbejde

Information og debat

Porno&Samfund arbejder for at formidle information og skabe opmærksomhed og debat om den alvorligste udvikling i pornoens historie. Nemlig det faktum, at pornoen lige nu – og i voldsom grad – flyder over i den almindelige hverdagskultur via bl.a. reklamer, TV pogrammer, musik videoer og især internettet – alt er indenfor rækkevidde.

Problemerne ser vi i en lang række forskellige uhensigtsmæssige sammenhænge f.eks. i børns og unges sprog, i øget seksualisering af kvinder, men også af børn og mænd, i stigende kommercialisering af seksualiteten, i en generel holdning om at seksualitet bare er et behov, som skal tilfredsstilles her og nu, i en stigende og dokumenteret holdning der viser, at kvinder selv er ude om misbrug og voldtægt og i det faktum, at selv helt unge piger finder det acceptabelt at sælge sig selv for ganske små beløb, gaver eller blot for at få lov til at tilhøre et fællesskab. Ovenstående forhold betyder naturligvis på sigt, at især børn og unge risikerer ulykkelige liv og vil opleve store problemer, men det betyder også at flere og flere voksne får problemer med deres seksualitet.

Hvad siger lovgivningen?

Lovgivningsmæssigt er der på flere områder udstukket retningslinjer, men desværre har disse den ene gang efter den anden vist sig at være for vage. Især i forhold til Markedsføringsloven har Porno&Samfund siden 2000 ihærdigt arbejdet for en præcisering og opstramning. Arbejdet bar frugt efter 2 års indsats i en arbejdsgruppe under Forbrugerombudsmanden. Forhåbentlig giver disse nye retningslinjer mere klarhed til både forbruger og erhvervsdrivende, samt bedre sanktionsmuligheder for Forbrugerombudsmanden.

Se de nye retningslinjer her

Du kan også læse udvalgte afsnit af loven under: Vort arbejde – anmeld synlig porno – hvad siger loven

 

Vidste du at…

Hard core porno
-er det porno der ses mest af – også blandt unge.

10-11år
-er gennemsnitsalderen for drenges førstegangseksponering til porno.

88%
-af scenerne i de mest udlejede og downloadede pornovideoer indeholder vold og aggression mod kvinder.

35%
-af alle internet ”down loads” fra nettet er porno.

 

Organisationen
Klik videre og se, hvem Porno&Samfund er HER 

Følgende er eksempler på nogle af de konkrete resultater Porno&Samfund har opnået eller medvirket til:

* Stor skandinavisk undersøgelse om pornoens påvirkning af de unge. Undersøgelsen blev foretaget i Nordisk Råd regi og socialministerierne i Danmark, Norge og Sverige betalte 3. millioner kroner for undersøgelsen. Forskningsprojektets ledelse var sammensat af cand.mag. Anette Dina Sørensen og professor Susanne V. Knudsen og centrale kønsforskere fra hele Norden. Studierne bestod af kvalitative interview, spørgeskema undersøgelser og medieanalyser. Der er foretaget undersøgelser i samtlige nordiske lande incl. Island og Færøerne .

*Sammen med Forbrugerombudsmanden indgået bindende aftaler med alle benzinselskaberne ( med undtagelse af DK benzin) om ikke at udstille porno synligt i deres kiosker. Det vil sige at, hvis aftalen ikke overholdes, vil det være muligt at give en bøde i henhold til den ellers vejledende markedsførings lovgivning. Aftalen skulle styres af Forbrugerombudsmanden og Porno & Samfund i samarbejde.

*Kulturministeren gav et år 40 mill kr. til sikkerheds filtre på offentlige computere.

*Overtalte TDC til at stoppe implementering af porno på deres mobiltelefonnet.

*Kanal København blev reduceret fra 35 timer ugentligt til 15 timer og fik lagt tidspunktet for udsendelserne til efter midnat.

*Porno ud af turistguiden ”Copenhagen This Week” som er den turistbrochure Wonderful Copenhagen – Danmarks officielle og statsstøttede turisme organisation samarbejder med. Vi ønskede en skarp afstandtagen fra alle statslige og kommunale institutioner mod offentlig porno – ingen skattekroner bør støtte pornografi.

*CD ved navn Sex Starz, som skulle bruges i den danske Folkeskole, og som indeholdt eksempler på ekstrem pornografi blev standset. ( Tilbage står så at få en ny tidsmæssig seksualundervisning og få seksualundervisning gjort til et fag på seminaret).

*Vi har prøvet sager og taget dem helt op gennem systemet fra politianmeldelse til Justitsminister og Rigsadvokat.