Vort arbejde

Vi har fra start arbejdet ihærdigt og har formået at skabe en god debat om de værdier, vi ønsker vort samfund baseret på. Der er også opnået konkrete resultater i foreningens relativt korte levetid. MEN – der er stadig meget arbejde at gøre.

Det vi oplever i disse år er måske den alvorligste udvikling i pornoens historie. Nemlig det faktum, at pornoen lige nu – og i voldsom grad – flyder over i den almindelige hverdags kultur via bla. reklamer, TV pogrammer, musik videoer og især internettet. Alt indenfor rækkevidde og med et enkelt greb i bukselommen eller tasken.

Resultatet ser vi i en lang række forskellige uhensigtsmæssige sammenhænge f.eks. i børns og unges sprog, i øget seksualisering af kvinder, men også af børn og mænd, i stigende kommercialisering af seksualiteten, i en generel holdning om at seksualitet bare er et behov, som skal tilfredsstilles her og nu, i en stigende og dokumenteret holdning der viser, at kvinder selv er ude om misbrug og voldtægt og i det faktum, at selv helt unge piger finder det acceptabelt at sælge sig selv for ganske små beløb, gaver eller blot for at få lov til at tilhøre et fællesskab. Ovenstående forhold betyder naturligvis på sigt, at især børn og unge risikerer ulykkelige liv og vil opleve store problemer, men det betyder også at flere og flere voksne får problemer med deres seksualitet.
Hvad med Love?
Lovgivningsmæssigt er der på flere områder udstukket retningslinjer, men desværre har disse den ene gang efter den anden vist sig at være for vage – Især i forhold til Markedsføringsloven har Porno&Samfund siden 2000 ihærdigt arbejdet for en præcisering og opstramning. Arbejdet bar frugt efter 2 års indsats i en arbejdsgruppe under Forbrugerombudsmanden. Forhåbentlig giver disse nye retningslinjer mere klarhed til både forbruger og erhvervsdrivende, samt bedre sanktions muligheder for Forbrugerombudsmanden.
Se de nye retningslinjer her

Du kan også læse udvalgte afsnit af loven under: Vort arbejde – anmeld synlig porno – hvad siger loven

Porno&Samfund har vist sig levedygtigt og den nye bestyrelse arbejder støt videre.

 

Følgende er eksempler på nogle af de konkrete resultater Porno&Samfund har opnået eller medvirket til:

* Stor skandinavisk undersøgelse om pornoens påvirkning af de unge. Undersøgelsen blev foretaget i Nordisk Råd regi og socialministerierne i Danmark, Norge og Sverige betalte 3. millioner kroner for undersøgelsen. Forskningsprojektets ledelse var sammensat af cand.mag. Anette Dina Sørensen og professor Susanne V. Knudsen og centrale kønsforskere fra hele Norden. Studierne bestod af kvalitative interview, spørgeskema undersøgelser og medieanalyser. Der er foretaget undersøgelser i samtlige nordiske lande incl. Island og Færøerne .

*Sammen med Forbrugerombudsmanden indgået bindende aftaler med alle benzinselskaberne ( med undtagelse af DK benzin) om ikke at udstille porno synligt i deres kiosker. Det vil sige at, hvis aftalen ikke overholdes, vil det være muligt at give en bøde i henhold til den ellers vejledende markedsførings lovgivning. Aftalen skulle styres af Forbrugerombudsmanden og Porno & Samfund i samarbejde.

*Kulturministeren gav et år 40 mill kr. til sikkerheds filtre på offentlige computere.

*Overtalte TDC til at stoppe implementering af porno på deres mobiltelefonnet.

*Kanal København blev reduceret fra 35 timer ugentligt til 15 timer og fik lagt tidspunktet for udsendelserne til efter midnat.

*Porno ud af turistguiden ”Copenhagen This Week” som er den turistbrochure Wonderful Copenhagen – Danmarks officielle og statsstøttede turisme organisation samarbejder med. Vi ønskede en skarp afstandtagen fra alle statslige og kommunale institutioner mod offentlig porno – ingen skattekroner bør støtte pornografi.

*CD ved navn Sex Starz, som skulle bruges i den danske Folkeskole, og som indeholdt eksempler på ekstrem pornografi blev standset. ( Tilbage står så at få en ny tidsmæssig seksualundervisning og få seksualundervisning gjort til et fag på seminaret).

*Vi har prøvet sager og taget dem helt op gennem systemet fra politianmeldelse til Justitsminister og Rigsadvokat.